Hulpgroep Gezinshereniging

 
Dit forum wordt binnenkort gestopt.

In een eerste fase zullen geen nieuwe leden zich kunnen registreren maar zal ik verder antwoorden aan bestaande leden.

In een tweede fase wordt het forum volledig gestopt.

Je kan met al je vragen terecht bij de volgende organisaties:

Kruispunt-MI

Andere organisatiesHulpgroep Gezinshereniging Forum IndexPortalFAQMemberlistUsergroupsSearchRegisterLog in to check your private messagesLog in

Parlementaire vraag en antwoord ivm DNA test

 
Post new topic   Reply to topic    Hulpgroep Gezinshereniging Forum Index -> DOCUMENTATIE -> Belgische wetgeving -> DNA test
Previous topic :: Next topic  
Author Message
Jungle
Administrateur

Offline

Joined: 25 Oct 2008
Posts: 2,546

PostPosted: Sat 1 Nov 2008 - 09:02    Post subject: Parlementaire vraag en antwoord ivm DNA test Reply with quote

Vraag nr. 1078 van mevrouw Colette Burgeon van 4 augustus 2006
Antwoord nr. QRVA 51 136 van 25 september 2006

Gezinshereniging. — Verdwijning van een der beide ouders. — DNA-test.

Mijn vraag betreft de personen die wettelijk in ons land verblijven en in het kader van de
gezinshereniging hun kind(eren) naar hier willen laten overkomen.
Wanneer die personen niet over de nodige documenten van de burgerlijke stand beschikken om
hun verwantschap met hun kind te bewijzen, moeten ze de Dienst Vreemdelingenzaken een
medisch attest bezorgen om te bewijzen dat uit een DNA-onderzoek is gebleken dat die
verwantschap wel degelijk bestaat.
Ik stel echter vast dat in veel landen het afnemen van een dergelijke test ter plaatse bijna
onmogelijk is, waardoor het verdere verloop van de procedure van de gezinshereniging in het
gedrang komt.
Bovendien is er in het verleden reeds op gewezen dat de DNA-test duur en onethisch is. Mijn
fractie heeft een wetsvoorstel in die zin ingediend dat ertoe strekt de DNA-test én de akte van de
burgerlijke stand door een akte van bekendheid te vervangen.
Thans verneem ik echter dat de Dienst Vreemdelingenzaken een aantal dossiers zou
tegenhouden, omdat op grond van het feit dat een van beide ouders later eventueel een recht
van bewaring zou kunnen opeisen, de gezinshereniging niet kan worden toegestaan.
Het gaat hier meer bepaald om ouders die gehuwd zijn of waren en van wie een van beide
partners «afwezig» of misschien zelfs overleden is en voor wie er geen akte van burgerlijke stand
(meer) beschikbaar is.
Wat is uw standpunt ter zake?
Het kan toch niet dat Belgische onderdanen niet getest kunnen worden, ook al zijn ze daartoe
bereid, en dat men als reactie daarop verwijst naar dat zogenaamde recht van bewaring waarop
een ouder wiens verwantschap niet vaststaat en die voor zover men weet momenteel afwezig of
overleden is, ooit bij een eventuele terugkeer aanspraak zou kunnen maken.

Antwoord:
Het geachte lid vindt hieronder het antwoord op zijn vraag.
Om de gezinshereniging te kunnen genieten op basis van de artikelen 10 of 40 van de wet van
15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de
verwijdering van vreemdelingen, is het bewijs vereist van de afstammingsband van een kind met
een vreemdeling die wettelijk in België verblijft. Het komt voor dat sommige documenten van de
burgerlijke stand overgelegd tot staving van een dergelijke aanvraag geen bewijskracht hebben of
dat deze documenten niet kunnen worden overgelegd wegens de vernietiging van de registers
van de burgerlijke stand.
Voordien kregen deze aanvragen systematisch een beslissing tot weigering van een visum.
Sinds 1 september 2003 is er met de FOD Buitenlandse Zaken een procedure uitgewerkt die de
aanvragers die dit wensen in staat stelt een DNA-test te vragen om hun afstammingsband vast
te stellen. Het betreft een georganiseerde en beveiligde procedure.
Niet om het even welke DNA-test komt in aanmerking.
Overigens is een beroep op een DNA-test pas in laatste instantie mogelijk. Het principe blijft het
bewijs van de afstammingsband op overlegging van documenten van de burgerlijke stand.
De DNA-test kan door de aanvrager worden gevraagd op het ogenblik van indiening van zijn
aanvraag voor een visum gezinshereniging omdat het hem onmogelijk is documenten van de
burgerlijke stand te verkrijgen, of door de Dienst Vreemdelingenzaken worden voorgesteld als de
overgelegde documenten ontoereikend zijn en tot een negatieve beslissing leiden.
Van jaar tot jaar wordt steeds meer een beroep gedaan op de DNA-test. De test is tegenwoordig
mogelijk bij 19 Belgische diplomatieke of consulaire posten in landen waar er problemen zijn met
het overleggen van bewijskrachtige documenten van de burgerlijke stand (Abidjan, Addis Abeba,
Islamabad, Kinshasa, Lagos, Lubumbashi, New Dehli, Peking, Shangai, Kigali, Nairobi, Dakar,
Bangkok, Manilla, Kampala, Bujumbara, Yaoundé, Caracas en Teheran).
De akte van bekendheid vervangt het volledige afschrift van een gelegaliseerde geboorteakte
alleen dan op geldige wijze als die vergezeld is van een homologerend vonnis en diens inhoud
conform het recht is van de Staat waar hij is opgesteld, enerzijds, en niet strijdig is met de
gegevens in het administratieve dossier, anderzijds.
De DNA-test wordt aanvaard als bewijs van de afstamming van een kind waarvan één ouder zich
in België bevindt. In dit bijzonder geval echter wordt tevoren een ouderlijke machtiging of een
akte tot vaststelling van het recht van bewaring over het kind gee ̈ist, om internationale
kinderontvoeringen te voorkomen, conform hetgeen het Verdrag van Den Haag van 25 oktober
1980 aanbeveelt.
Een «Gedragscode», opgesteld door de Verdragsluitende Staten van het Verdrag van Den Haag,
in samenwerking met het Permanent Bureau van de Conferentie van Den Haag, beveelt immers
aan, naast andere maatregelen, de instemming van beide ouders te eisen alvorens een
reisdocument aan een kind af te geven, en rekening te houden met het risico van internationale
kinderontvoering in de regels die van toepassing zijn op de afgifte van visa aan kinderen. Hoewel
deze Gedragscode niet bindend is voor de Verdragsluitende Staten, wenst de Dienst
Vreemdelingenzaken deze te volgen voorzover dit mogelijk is.
Een DNA-test wordt alleen uitgevoerd als die ouderlijke machtiging of die akte tot vaststelling
van het hoederecht worden overgelegd. Het is immers ondenkbaar dat de buitenlandse
onderdaan de DNA-test betaalt hoewel zijn kind zich niet bij hem in België kan voegen wegens
een rechterlijke beslissing die bijvoorbeeld vaststelt dat hij niet het recht van bewaring over zijn
kind heeft.
In sommige situaties evenwel waarin het materieel onmogelijk is die machtiging of die akte over
te leggen (bijzonder geval van een tweede ouder die afwezig of overleden is), verleent de Dienst
Vreemdelingenzaken het visum — gezinshereniging — aan het kind en verwittigt terzelfder tijd de
betrokken buitenlandse diplomatieke of consulaire post om de aanwezigheid van het kind in
België te signaleren en ook de Sectie Gezin van het betrokken Parket. Het bewijs van de
materiële onmogelijkheid moet door een officieel document worden bevestigd.
Wat de Belgische onderdanen betreft waarop u zinspeelt, het is moeilijk aan te nemen dat deze
geen vonnis zouden kunnen voorleggen waarbij hun een hoederecht wordt toegekend.


Back to top
Publicité


PostPosted: Sat 1 Nov 2008 - 09:02    Post subject: Publicité

PublicitéSupprimer les publicités ?
Back to top
Display posts from previous:   
Post new topic   Reply to topic    Hulpgroep Gezinshereniging Forum Index -> DOCUMENTATIE -> Belgische wetgeving -> DNA test All times are GMT + 1 Hour
Page 1 of 1

 
Jump to:  

Index | Create forum | Free support forum | Free forums directory | Report a violation | Conditions générales d'utilisation
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group