Hulpgroep Gezinshereniging

 
Dit forum wordt binnenkort gestopt.

In een eerste fase zullen geen nieuwe leden zich kunnen registreren maar zal ik verder antwoorden aan bestaande leden.

In een tweede fase wordt het forum volledig gestopt.

Je kan met al je vragen terecht bij de volgende organisaties:

Kruispunt-MI

Andere organisatiesHulpgroep Gezinshereniging Forum IndexPortalFAQMemberlistUsergroupsSearchRegisterLog in to check your private messagesLog in

DNA testen in het kader van een visumaanvraag

 
Post new topic   Reply to topic    Hulpgroep Gezinshereniging Forum Index -> DOCUMENTATIE -> Belgische wetgeving -> DNA test
Previous topic :: Next topic  
Author Message
Jungle
Administrateur

Offline

Joined: 25 Oct 2008
Posts: 2,546

PostPosted: Sat 1 Nov 2008 - 09:01    Post subject: DNA testen in het kader van een visumaanvraag Reply with quote

DNA testen in het kader van een visumaanvraag

Brochure met betrekking tot de genetische test (of DNA-test), uitgevoerd in het kader van een gezinsherenigingsprocedure, ingediend op basis van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.

Deze folder biedt informatie over de genetische test of de DNA-test, uitgevoerd in het kader van de gezinsherenigingsprocedure die wordt ingediend op basis van de wet van 15 december 1980 zodat de personen met inachtneming van de omstandigheden der zaak hun toestemming kunnen geven. Dit onderzoek wordt met de schriftelijke toestemming van de betrokken personen uitgevoerd door een genetisch laboratorium dat gespecialiseerd is in afstammingstest en wordt betaald door de referent (persoon die in België aanwezig is, ten opzichte van wie de gezinshereniging wordt gevraagd en die ermee akkoord gaat om een genetische test uit te laten voeren).


Waarom wordt een genetische test uitgevoerd?

Tijdens de gezinsherenigingsprocedure die op basis van de wet van 15 december 1980 wordt ingediend kan het gebeuren dat er geen enkel document beschikbaar is om de bloedverwantschap te bewijzen. Indien er geen officieel administratief bewijs is, biedt de Dienst Vreemdelingenzaken u de mogelijkheid om een DNA-test uit te laten voeren waarbij de aanvrager (de persoon die in het land van herkomst aanwezig is of er wettelijk verblijft en die een aanvraag tot gezinshereniging indient) en de referent (persoon die in België aanwezig is, ten opzichte van wie de gezinshereniging wordt gevraagd en die ermee akkoord gaat om een genetische test uit te laten voeren) worden betrokken. Dit DNA-onderzoek maakt het mogelijk om de biologische verwantschap met bijna 100% zekerheid vast te stellen dankzij de medewerking van de drie familieleden, dit wil zeggen de veronderstelde vader en moeder ten opzichte van het kind.

Definitie van de genetische DNA-test die in het kader van de gezinshereniging wordt uitgevoerd:

Het doel van de genetische test (of DNA-test) is het verkrijgen van een genetische identiteitskaart of een genetisch patroon op basis van het genetisch patrimonium van een persoon (het DNA). Dankzij dit genetisch patroon kan de geanalyseerde persoon op een volledig betrouwbare wijze onder de bevolking worden geïdentificeerd. De genetische test maakt het in het kader van de gezinshereniging enerzijds mogelijk om na te gaan of er al dan niet een bloedverwantschap bestaat tussen de onderzochte individuen. Anderzijds maakt de genetische test het mogelijk om na te gaan of het om een vaderschaps- en moederschapsband gaat (vader/moeder-kind), een broeder- en zusterschapsband (broer-zus) of een avunculaire band (oom/tante-neef/nicht). Het DNA van het kind is inderdaad voor de helft afkomstig uit het DNA van zijn biologische vader en voor de helft uit het DNA van zijn biologische moeder. Door de genetische patronen van de twee veronderstelde ouders en het kind te analyseren kan de biologische verwantschap worden vastgesteld. Dit kan eveneens worden gedaan indien slechts één van de ouders aanwezig is. Indien slechts één van de ouders aanwezig is, wordt aan de aanwezige ouder gevraagd om de reden hiervoor aan de bevoegde overheden mee te delen zodat deze overheden er zich van kunnen vergewissen dat de afwezige ouder instemt met het uitvoeren van de genetische test.

Hoe verloopt het onderzoek ?

Het DNA wordt verkregen op basis van de bloedcellen die in de bloedproef aanwezig zijn. In het buitenland wordt de operatie geregeld door de Belgische diplomatieke vertegenwoordiging of het Belgisch consulaat voor de bloedafneming van de aanvrager. In België wordt de bloedafneming van de referent uitgevoerd door het Geneticalaboratorium van het Erasmusziekenhuis (waarvan de gegevens hierna worden vermeld) dat als pilootlaboratorium voor het uitvoeren van DNA-tests wordt aangewezen, overeenkomstig de omzendbrief met betrekking tot de bepaling van de bloedverwantschap indien een gezinsherenigingsprocedure wordt ingediend op basis van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.
De bloedafneming is niet pijnlijk en is niet schadelijk voor de gezondheid.
De afneming gebeurt nadat u en uw volwassen familieleden schriftelijk toestemming hebben gegeven. Voor een minderjarige is de schriftelijke toestemming van de ouders, van zijn wettelijke voogd of van de vermoedelijke bloedverwant die het ouderlijk gezag heeft, vereist. Indien het om een niet-begeleide minderjarige vreemdeling gaat zal worden geëist dat er een voogd wordt toegewezen vooraleer tot de genetische test wordt overgegaan.
De identiteit van de deelnemers zal met behulp van de beschikbare documenten en door het nemen van een digitale foto of een polaroidfoto worden vastgesteld.
Het resultaat van de analyse zal na een termijn van 4 tot 6 weken worden verkregen indien de beide ouders worden geanalyseerd en na een termijn van 6 tot 8 weken indien slechts één van de ouders wordt onderzocht. Het resultaat zal rechtstreeks aan de Dienst Vreemdelingenzaken worden overgemaakt.


Financiële bijdrage.

Nadat de referent bijlage 3 (met de titel “Formulier van toestemming van de referent met het oog op het uitvoeren van een genetische test”) bij de Dienst Vreemdelingenzaken heeft ingevuld stort hij de som voor de analyse (200 EURO per persoon van wie bloed wordt afgenomen) op de rekening van het Geneticalaboratorium van het Erasmusziekenhuis (nr.: 001-0615141-43). Hierbij moet het referentienummer van uw dossier bij de Dienst Vreemdelingenzaken worden vermeld.

Nadat hij de storting heeft uitgevoerd stuurt de referent een kopie van het betalingsbewijs naar de Dienst Vreemdelingenzaken zodat de Dienst ervan op de hoogte wordt gebracht dat hij zal deelnemen aan de test. De Dienst Vreemdelingenzaken zal vervolgens de procedure voor het laten uitvoeren van de vereiste afnemingen in het land van herkomst aanspannen. Wanneer deze afnemingen door het Geneticalaboratorium van het Erasmusziekenhuis worden ontvangen neemt het laboratorium telefonisch contact op met de referent om met hem een afspraak te maken voor het uitvoeren van de bloedafneming.
Op de dag van de afspraak meldt de referent zich aan bij het bloedafnemingscentrum van het Erasmusziekenhuis . Hij moet alle officiële administratieve documenten waarover hij beschikt (identiteitskaart, bewijs van inschrijving in het Vreemdelingenregister, immatriculatieattest, verklaring van aankomst, paspoort, bijlage 26, attest van schoolbezoek,…) en het betalingsbewijs bij zich hebben.

De kosten van de bloedafneming in het buitenland en het vervoer van de bloedstalen vanuit het buitenland naar het Geneticalaboratorium van het Erasmusziekenhuis zijn ten laste van de aanvrager. De kosten van de bloedafneming in België komen ten laste van de referent.

Latere procedure

De Dienst Vreemdelingenzaken zal de referent op de hoogte brengen van het resultaat van de DNA-test en zal een beslissing nemen met betrekking tot de aanvraag in het kader van de gezinshereniging. De gegevens van de test zullen enkel in het kader van deze procedure worden gebruikt en zullen in het geval van een tegenexpertise in het laboratorium worden bewaard.


Gegevens van het laboratorium.

Catherine Streydio
Dokter in de Biomedische Wetenschappen
Geneticalaboratorium
Erasmusziekenhuis
808, Lennikbaan
1070 Brussel
Tel: 02/5554194

Dienst Vreemdelingenzaken, 2003.

http://www.diplomatie.be/islamabadnl/default.asp?id=31&mnu=31&ACT=5…


Back to top
Publicité


PostPosted: Sat 1 Nov 2008 - 09:01    Post subject: Publicité

PublicitéSupprimer les publicités ?
Back to top
Display posts from previous:   
Post new topic   Reply to topic    Hulpgroep Gezinshereniging Forum Index -> DOCUMENTATIE -> Belgische wetgeving -> DNA test All times are GMT + 1 Hour
Page 1 of 1

 
Jump to:  

Index | Create forum | Free support forum | Free forums directory | Report a violation | Conditions générales d'utilisation
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group